Nápověda aplikace Krajský registr zařízení

Obsah

Úvod

Krajský registr zařízení si klade za cíl umožnit veřejnosti přístup k potřebným informacím o zařízeních k nakládání s odpady.

Aplikace pracuje se zeměpisnou polohou (uživatel může polohu vyhledat na mapě) a při volbě parametrů (např. typ zařízení, přijímané odpady, atd.), vyhledá nejbližší zařízení ke sběru a zpracování odpadů.

Všechna zobrazená data v tomto návodu jsou pouze ukázková a slouží pro názornost možností aplikace.


V aplikaci, pokud pomocí filtru nenastavíte jinak, jsou data zobrazena vždy k aktuálnímu dni (viz volba filtru "Platné k dnešnímu dni"). Filtr ale umožňuje vyhledávat i v historii (viz volba filtru "Vyhledat v historii").

Rozhraní aplikace

Rozhraní aplikace se mění podle toho, v jaké části aplikace se právě nacházíte.

Popis úvodní obrazovky aplikace:

 1. Hlavní menu
 2. Rychlý filtr
 3. Vyhledávání adresy
 4. Zobrazení výsledků
Popis úvodní obrazovky

Ovládání aplikace

K dispozici máte webovou aplikaci, jejímž základním prvkem pro ovládání je levé menu, ve kterém vybíráte požadovanou volbu.
Položka menu je označena ikonou šipky, pokud nabídka obsahuje další podrobnosti. Rozbalení podrobností docílíte rozkliknutím dané položky.

Hlavní menu

Export dat

Data lze z aplikace také exportovat do formátů CSV a XLSX.

export dat

Prohlížení mapy

Volba slouží k zobrazení zařízení ke sběru a zpracování odpadů na mapě.

TIP:

Aktuálně zobrazená zařízení jsou ta, která mají v tento den platný souhlas k provozu a zároveň jsou provozována.

TIP:

Na mapě se zobrazují stacionární zařízení (fyzické provozovny).

Mobilní zařízení jsou registrována na adresy sídel daných společností a nejsou tak na mapě zobrazena.

Hlavní menu

Prohlížet mapu

Uživatel může zobrazit zařízení podle různých kritérií.

 • Mapu vystředit na adresu: Uživatel může ručně upravit požadovanou polohu. Místo může být určeno až na úroveň č. p. zadané ulice v daném městě.

  Vyhledání adresy
 • Poloha uživatele je na mapě zobrazena ikonou postavypoloha.

Vyhledávání přímo na mapě

Uživatel může vyhledávat zařízení přímo prohlížením přiložené mapy. Pohyb po mapě lze provádět myší (přiblížení/oddálení se provádí dvojklikem levého/pravého tlačítka, případně kolečka myši) či ovládacími prvky umístěnými přímo na mapě (viz obrázek níže: tlačítka přiblížení/oddálení, směrové šipky).

Směrové šipky

Zobrazení zařízení na mapě

TIP:

Zařízení je na mapě reprezentováno ikonou: Ikona zařízení
Po kliknutí na konkrétní ikonu zařízení se zobrazí Detail zařízení.

 • Po vyhledání se na mapě zobrazují stacionární zařízení pro sběr a zpracování odpadu. Jejich umístnění odpovídá skutečné poloze.
 • Pro zobrazení dalších informací o zařízení stačí kliknout na danou ikonu stacionárního zařízení.
 • Uživatel tak může získat další podrobnosti o daném zařízení. Např. adresu, aktuálního provozovatele, seznam povolených odpadů atd. - viz kategorie Detail zařízení.
Zařízení na mapě

Omezení zobrazení zařízení k nakládání s odpady

Na zobrazeném úseku mapy může být více zařízení, než je možné najednou zobrazit. V takovém případě bude informován uživatel souhrnným počtem zařízení, která se na daném území nachází. Pro jejich zobrazení musí uživatel přiblížit mapu na úroveň, kdy se zařízení k nakládání s odpady zobrazí.

TIP:

Klikněte na kolečko s informací o počtu zařízení na daném území:
 • mapa se automaticky přiblíží na požadované území
 • takto můžete postupovat vícekrát, až do zobrazení konkrétních zařízení

Mapa omezení

Omezení zobrazených zařízení

 • Uživatel může omezit zobrazená zařízení pomocí rychlého filtru. Kliknutím na ikonu "Rychlý filtr" může uživatel omezit výsledky vyhledávání dle nastavených kritérií filtru.

 • Rychlý filtr

 • Uživatel může omezit zobrazené výsledky také pomocí filtru nad jednotlivými sloupci. Lze tak zobrazit např. zařízení, která se nacházejí v konkrétní ulici, obci atp.

 • Rychlý filtr

Stacionární zařízení

Pro nahlížení do seznamu stacionárních zařízení pro sběr a zpracování odpadů slouží menu "Stacionární".

Stacionární zařízení
Stacionární zařízení pro sběr a zpracování odpadů lze vyhledat nejen zobrazením na mapě, ale také jako seznam zařízení.

Zobrazená zařízení je možné dále prohledávat a zobrazovat dodatečné informace:

 1. Číslo strany, na které se nacházíte (včetně možnosti přecházet na předchozí/následující stranu a přejití na úplný začátek/konec seznamu)
 2. Rychlý filtr
 3. Ikony detailů zařízeníStacionární zařízení - seznam

Vyhledávání lze omezit dalšími parametry pomocí ikony "Rychlý filtr". Jednotlivé položky filtru můžete libovolně kombinovat.

Filtr stacionárních zařízení

Podrobnosti o zařízení

TIP:

U každého zařízení je možné zobrazit další informace a podrobnosti o zařízení pomocí ikon u každého záznamu.

 1. Detail zařízení
 2. Historie provozu
 3. Historie provozovatelů
Stacionární zařízení - detaily

Mobilní zařízení

Pro nahlížení do seznamu mobilních zařízení slouží menu "Mobilní".

TIP:

Typy mobilních zařízení jsou:
 • Sběr a výkup
 • Mechanické procesy
 • Fyzikálně - chemické procesy
 • Biologické procesy
 • Ostatní procesy
 • Sběr a výkup autovraků
 • Sběr a výkup elektroodpadů
 • Mech. procesy - Autovraky
 • Mech. procesy - Elektroodpady
Mobilní zařízení

Zobrazená zařízení je možné dále prohledávat a zobrazovat dodatečné informace:

 1. Číslo strany, na které se nacházíte (včetně možnosti přecházet na předchozí/následující stranu a přejití na úplný začátek/konec seznamu)
 2. Rychlý filtr
 3. Ikony detailů zařízení

Vyhledávání lze omezit dalšími parametry pomocí ikony "Rychlý filtr". Jednotlivé položky filtru můžete libovolně kombinovat.

Filtr stacionárních zařízení

Podrobnosti o zařízení

TIP:

U každého zařízení je možné zobrazit další informace a podrobnosti o zařízení pomocí ikon u každého záznamu.

 1. Detail zařízení
 2. Historie provozu
 3. Historie provozovatelů
Stacionární zařízení - detaily

Detaily a podrobnosti zařízení

TIP:

U každého zařízení je možné zobrazit další podrobnosti.
Všechny možnosti jsou dostupné z Detailu zařízení.

Detail zařízení

Detail zařízení

Po kliknutí na ikonu "Detail zařízení" se zobrazí aktuální informace o zařízení.

Zobrazeny jsou:

 • Detail zařízení
 • Adresa
 • Aktuální, nebo poslední kód zařízení (katalogizace)
 • Rozcestník dalších možností
 • Umístění zařízení v mapě

Pod částí Aktuální, nebo poslední kód zařízení se nachází rozcestník dalších informací o daném zařízení:

Stacionární zařízení - detaily

Historie provozu

Historie provozu

Po kliknutí na ikonu Historie provozu se zobrazí historie provozu v časové posloupnosti.
Ze záznamů je patrná historie, kdy bylo zařízení ve stavu provozu, přerušení provozu atd.

Historie provozu

Historie provozovatelů

Historie provozovatelu

Po kliknutí na ikonu Historie provozovatelů se zobrazí historie provozovatelů v časové posloupnosti.
Ze záznamů je patrná historie, jakým provozovatelem bylo zařízeno provozováno.

Historie provozovatelů

Z každého záznamu historie provozovatelů se uživatel může odkázat pomocí ikon na:

Povolené odpady

Povolene odpady

Po kliknutí na ikonu "Povolené odpady" se zobrazí aktuální seznam povolených odpadů.

Povolené odpady

Vyhledávání zařízení

Pro vyhledání zařízení podle konkrétních parametrů slouží menu "Vyhledávání zařízení".

Vyhledávání zařízení

Jednotlivé parametry můžete libovolně kombinovat. Pro zobrazení výsledku vyhledávání klikněte na tlačítko vyhledat.

Vyhledávání zařízení - filtr

Na vyhledaných zařízení můžete zobrazit podrobnosti o zařízeních:

O aplikaci

Informace o aplikaci Registru zařízení.

O aplikaci

Nápověda

Nápověda pro ovládání aplikace Registru zařízení.

Nápověda